Begeleiding eigen onderzoek

Stel: uw wilt antwoorden hebben op bepaalde (beleids)vragen. U kiest ervoor om dit via een onderzoek te bereiken. U heeft weliswaar één of meer stafmedewerkers in dienst, maar:

 • die zijn voor slechts een beperkt aantal uren hiervoor vrij te maken
 • of: stafmedewerkers zouden wel tijd hebben, maar beschikken niet over alle capaciteiten, die voor een dergelijk onderzoek nodig zijn
 • of: u wilt de regie in handen houden: het is immers uw onderzoek
 • of: gelet op gevoeligheden in uw organisatie is het beter om bij (delen van) het onderzoek een externe partij te betrekken
 • of: u wilt op kosten besparen en het onderzoek niet volledig uitbesteden en liever samenwerken met een derde en deskundige partij.

Dan is het goed om te weten dat Raad & Daad Onderzoek graag met uw organisatie samenwerkt aan een verantwoord onderzoek! Door onze onderzoeksmethodologische kennis toe te passen op uw onderzoek wordt de betrouwbaarheid daarvan groter en de gebruikswaarde navenant!

Met welke werkzaamheden kan Raad & Daad u terzijde staan?

 • Begeleiding van uw eigen personeel bij het doen van (bepaalde delen van het) onderzoek
 • Helpen bij het formuleren van de juiste onderzoeksvragen
 • Meedenken over of becommentariëren van de gekozen onderzoeks-opzet
 • Inventariseren of adviseren hoe de juiste onderwerpen van onderzoek te bepalen
 • Zorgdragen voor goede, eenduidige vraagstelling van de vragenlijst
 • Advies hoe de verspreiding van vragenlijsten aan te pakken (logistiek)
 • Advies over responsverhogende acties of werving van deelnemers aan groepsgesprekken
 • (Hulp bij) invoeren van gegevens
 • Eenvoudige statistiek (berekening van percentages en gemiddelden)
 • Statistische technieken (bijv. analysen van verschillen tussen subgroepen)
 • Rapportage (hulp bij het schrijven, checken van door uzelf getrokken conclusies, opstellen van aanbevelingen)
 • Presentatie (samen een PowerPoint presentatie maken, resultaten laten presenteren door Raad & Daad)

U kunt voor onder andere de volgende soorten onderzoek bij Raad & Daad terecht:

Maar ook voor andersoortig onderzoek staan wij graag met ‘Raad & Daad’ voor u klaar!

Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor alle mogelijkheden.
Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!