Beleids-onderzoek

Stel: u wilt weten wat het effect van één van uw beleidsmaatregelen is voor bepaalde groepen belanghebbenden. U denkt daarbij aan bijvoorbeeld:

externe partijen zoals:

  • het regionale Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • de gemeente (WMO)
  • uw zorgkantoor

interne partijen zoals:

  • uw medewerkers
  • huidige zorggebruikers
  • toekomstige zorggebruikers
  • uw OndernemingsRaad

Door per groep van belanghebbenden vragenlijsten op te stellen kan veel informatie op een snelle en goedkope wijze verkregen worden. Wanneer bepaalde onderdelen van de vragenlijsten elkaar overlappen, kunnen (statistische) vergelijkingen gemaakt worden tussen de betrokken groepen. Dergelijk onderzoek lijkt in bepaalde opzichten op evaluatie-onderzoek.

Dit soort onderzoek wordt uiteraard speciaal toegesneden op uw wensen en uw situatie. Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor meer informatie.

Op verschillende manieren kan Raad & Daad méér uit uw beleids-onderzoek halen dan doorgaans gebeurt. Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!