Onderzoek Cliënttevredenheid

U wilt graag weten hoe klanten denken over uw organisatie en/of over de zorgverlening die u biedt. Klanten kunnen de directe zorggebruikers (cliënten, bewoners) zelf zijn, maar ook hun contactpersonen (bijvoorbeeld bij afdelingen Psychogeriatrie of in de verstandelijk gehandicaptensector).

Het meest voor de hand liggend is vragenlijsten te gebruiken, die momenteel in heel Nederland in de V&VT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) als de standaard gelden. Het gaat hierbij om de Consumer Quality Index, kortweg CQ-onderzoek. De bijbehorende vragenlijsten richten zich op intramurale en extramurale zorggebruikers of hun contactpersonen. (Uiteraard zijn ook andere vragenlijsten mogelijk.)

De formele Consumer Quality Index mag door slechts een beperkt aantal geaccrediteerde onderzoeksbureaus afgenomen worden. Raad & Daad Onderzoek kan zich (als eenmansbedrijf) per definitie niet laten accrediteren, omdat hiervoor het ‘vier ogen’-principe geldt.

Kan Raad & Daad dan helemaal niets voor u betekenen op CQ-gebied? Zeker wel!

Tussentijdse CQ-meting
Hoewel het tweejaarlijkse, verplichte CQ-onderzoek door een geaccrediteerd bureau verricht moet worden, kan Raad & Daad moeiteloos een tussenmeting met dezelfde vragenlijst uitvoeren. Na het opvragen van uw eigen gegevens van de laatste CQ-meting bij uw CQ-meetbureau, kan door statistische analyse bepaald worden of beleids-maatregelen al enig effect sorteren. Dit geeft uw organisatie mogelijkheden om bij te sturen, zodat uw score op de ‘officiële’ CQ-meting alleen maar hoger kan worden. Voor alle duidelijkheid: gegevens van een tussenmeting kunnen niet aan kiesbeter.nl doorgeleverd worden.

Uiteraard kan er ook een nieuwe vragenlijst ontwikkeld worden, speciaal toegesneden op uw wensen en uw situatie. Neemt u in dat geval contact op met Raad & Daad Onderzoek voor meer informatie.

Advies welk meetbureau: de CQ-wijzer
Ook al ‘mag’ Raad & Daad geen officieel CQ-onderzoek doen, u kunt ons wel vragen om een advies welk geaccrediteerd CQ-meetbureau het beste aansluit bij uw wensen. Klik hier voor advies voor het voor u meest geschikte CQ-meetbureau: de CQ-wijzer.

Op verschillende manieren kan Raad & Daad méér uit uw cliëntenraadpleging halen dan doorgaans gebeurt. Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!