Raad & Daad: essentiële plus

Er wordt heel wat onderzoek gedaan in Nederland en zeker in de gezondheidszorg. Sommige onderzoeken zijn verplicht gesteld door de overheid of financiers. Ander onderzoek wordt door zorg-instellingen zelf in gang gezet om bepaalde management-informatie boven tafel te krijgen. Vaak voeren zorg-instellingen dergelijk onderzoek zelf uit.

Raad & Daad Onderzoek is van mening dat verricht onderzoek veelal met een groter rendement  aangewend kan worden dan slechts een gebruikelijke presentatie van percentages en gemiddelden.

Hoe haalt Raad & Daad méér uit uw onderzoek dan doorgaans gebeurt, met andere woorden: op welke manier biedt Raad & Daad de essentiële plus op uw onderzoek?

Kwaliteit eigen onderzoek verhogen
Door uw organisatie te begeleiden bij door uw eigen personeel uit te voeren onderzoek, kan de waarde van dat onderzoek fors toenemen. Vragen worden eenduidig gesteld en antwoord-mogelijkheden sluiten aan bij wat respondenten zouden willen invullen. En wat te denken van responsverhoging? Statistische analysen van de verzamelde gegevens maken duidelijk of bijvoorbeeld cliënten-oordelen verschillen al naar gelang de zorg die ze afnemen. Met andere woorden: door onze onderzoeksmethodologische kennis toe te passen op uw onderzoek wordt de betrouwbaarheid daarvan groter en de gebruikswaarde navenant.

Door-analyseren verzamelde gegevens
Ook (al dan niet verplicht) eerder verzamelde gegevens kunnen dóórgeanalyseerd worden voor concrete management-informatie. Een onderzoeksvraag die de statistiek kan beantwoorden, is bijvoorbeeld of oudere zorggebruikers of medewerkers wezenlijk andere visies op een bepaalde zaak hebben dan jongere.

Illustratieve achtergrondverhalen
En wat te denken van groepsgesprekken met respondenten om het verhaal achter die cijfers te weten te komen? U zult versteld staan van wat uit zulke gesprekken naar voren komt. Bovendien blijken respondenten in de praktijk deze extra aandacht voor hun verhaal en ervaringen zeer te waarderen. Uw goodwill wordt erdoor versterkt.

Methodologisch advies / CQ-Wijzer
Ook als u een (verplicht) onderzoek niet wilt laten uitvoeren door Raad & Daad, kunt u toch advies krijgen bij het selecteren van een onderzoeksbureau. Ook kunt u hulp krijgen bij het formuleren van onderzoeksvragen, bij het beoordelen van een offerte of kunt u de waarde van het onderzoeksrapport door ons laten bepalen.
Daar waar het de CQ-Index betreft, heeft Raad & Daad Onderzoek de CQ-Wijzer ontwikkeld.

Aanbevelingen
Door jarenlange ervaring met onderzoek van de gezondheidszorg kunt u een paar gedegen aanbevelingen tegemoet zien, herkenbaar en bruikbaar in uw dagelijkse praktijk.

Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor alle mogelijkheden. Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!