Evaluatie-onderzoek

Uw organisatie gaat binnenkort iets nieuws invoeren of heeft dat onlangs gedaan. Uiteraard wilt u weten of de innovatie het beoogde effect sorteert. Hiervoor is evaluatie-onderzoek geschikt. Een speciale vorm betreft beleids-onderzoek. De beste evaluatie is door het verrichten van een nulmeting (voorafgaande aan de implementatie) en geruime tijd later een herhalingsmeting met hetzelfde instrument (vragenlijst). Door statistische vergelijking kan dan bepaald worden of er al dan niet resultaten geboekt zijn. Maar ook als de innovatie al doorgevoerd is en het voor een nulmeting te laat is, kan nog steeds onderzocht worden wat het feitelijke effect op een bepaald tijdstip is.

Dit soort onderzoek wordt uiteraard speciaal toegesneden op uw wensen en uw situatie. Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor meer informatie.

Op verschillende manieren kan Raad & Daad méér uit uw evaluatie-onderzoek halen dan doorgaans gebeurt. Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!