Groepsgesprekken

Groepsgesprekken van Raad & Daad Onderzoek zijn een kwalitatief (niet cijfermatig) antwoord op bepaalde onderzoeksvragen. Ze worden met name ingezet bij verkennend, beschrijvend of verklarend onderzoek.

Verkenning
Als nog onbekend is wat er zoal speelt bij bepaalde geledingen binnen de organisatie, is een verkennend groepsgesprek heel geschikt. Soms leveren dergelijke gesprekken al voldoende informatie op, die nieuw is voor het management of die bepaalde vermoedens ondersteunt. Vaker zal de informatie uit zulke groepsgesprekken input zijn voor een breder opgezet onderzoek: welke zaken zijn het waard om te onderzoeken in deze setting?

Beschrijving
Als een kwantitatief (cijfermatig) onderzoek verricht is (bijvoorbeeld een CQ-meting), kunnen via één of meer groepsgesprekken achtergronden bij de resultaten gevraagd worden: wat is het verhaal achter de cijfers? U zult versteld staan van de waarde van de informatie die dan boven tafel komt! Om een voorbeeld te geven: tijdens een groepsgesprek bleek dat een paar zorggebruikers geen maandelijks magazine van hun zorg-instelling kregen, hoewel dat huis-aan-huis verspreid werd. Doorvragen leerde dat de NEE/NEE-sticker op de brievenbus bezorging verhinderde. Als het management wil dat iedereen het blad echt krijgt, moet het gepersonifieerd verstuurd worden, zo luidde een aanbeveling.

Verklaring
Ook worden groepsgesprekken gebruikt om verklaringen van bevindingen te inventariseren. Hoe moeten bepaalde gevonden verschillen geduid worden? Laat bijvoorbeeld diverse groepen medewerkers, elk van een andere locatie, met elkaar in discussie gaan over verklaringen waarom de ene locatie beter scoort op een bepaald aspect dan de andere.

Groepsgesprekken zijn niet representatief (daarvoor is veelal reeds schriftelijk onderzoek gedaan), maar wel illustratief! Deze werkwijze bevordert de betrokkenheid van respondenten bij het onderzoek en bij de organisatie. De goodwill van hen voor uw organisatie wordt erdoor vergroot. Men waardeert het doorgaans zeer, dat de organisatie aandacht heeft voor hun verhaal en mening en daarvan gebruik wil maken. De veilige setting met een externe, onafhankelijke gespreksleider van Raad & Daad helpt menig deelnemer aan een groepsgesprek de mond te openen.

Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor alle mogelijkheden.
Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!