Onderzoek Medewerkerstevredenheid

Wat vinden uw medewerkers van uw organisatie en hoe beleven zij doorgaans hun werk? Deze vraag kan met behulp van een medewerkersraadpleging beantwoord worden. Hiervoor zijn verschillende instrumenten geschikt. De meest gebruikelijke is een vragenlijst, maar ook één of meer groepsgesprekken kunnen onderzoeksvragen op dit gebied beantwoorden. Bestaande vragenlijsten gaan vaak over:

  • Werk-omstandigheden
  • Communicatie
  • Personeelsbeleid
  • Bedrijfscultuur
  • Welzijn van medewerkers
  • Toekomstperspectief


Daarnaast komt in dergelijke vragenlijsten vaak een werk-inhoudelijk deel terug.

Uiteraard kan er ook een nieuwe vragenlijst ontwikkeld worden, speciaal toegesneden op uw wensen en uw situatie. Neemt u in dat geval contact op met Raad & Daad Onderzoek voor meer informatie.

Op verschillende manieren kan Raad & Daad méér uit uw medewerkersraadpleging halen dan doorgaans gebeurt. Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!