Statistische Analysen

Door statistische analysen krijgt u heel gerichte management-informatie in handen op grond waarvan u gefundeerde beleidsmaatregelen kunt treffen. Raad & Daad Onderzoek kan u die management-informatie verschaffen.

Stel: u laat een cliëntenraadpleging of een medewerkersraadpleging uitvoeren. De verkregen gegevens geven een goede indruk van wat de doelgroep denkt of wil. Een extra slag wordt echter geslagen als er daarna nog statistische bewerkingen worden gedaan, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen bepaalde subgroepen cliënten respectievelijk medewerkers.

Een conclusie kan dan zijn, dat de informatievoorziening aan oudere respondenten verbetering behoeft, maar dat jongere respondenten daarover wel tevreden zijn. Een aanbeveling gaat dan in de richting van extra informatie te verstrekken, speciaal gericht op oudere mensen. Het zou onzin zijn om ook jongere mensen nog weer extra van informatie te voorzien via een algemene voorlichtingscampagne, want die waren immers al positief in hun oordelen. Een andere conclusie kan zijn dat mensen die slechts één zorgproduct afnemen meer of juist minder tevreden zijn over een bepaald onderwerp dan zorggebruikers met een combinatie van zorgproducten. Zou dat wellicht aan de onderlinge afstemming van zorgprofessionals liggen? Zo kunnen er ook verschillen aangetoond worden tussen andere subgroepen, bijvoorbeeld naar geslacht of locatie of welk andere criterium dan ook, zolang het in het onderzoek maar gemeten is en de subgroepen niet te klein zijn.

De grote winst deze verschillen op te sporen met behulp van statistische technieken, is dat de gevonden verschillen geen toevalstreffers zijn. Dat kan wel het geval zijn, wanneer u twee groepsgemiddelden zonder meer met elkaar vergelijkt. U kunt er gerust van uitgaan dat de gevonden ‘statistisch significante’ verschillen wezenlijke, boven toeval verheven verschillen zijn, die ertoe doen. Ze vormen een verantwoord uitgangspunt voor uw beleidskeuzen.

Ook wanneer er op bepaalde onderwerpen géén statistische significante verschillen kunnen worden aangetoond, kan dat een belangwekkend resultaat zijn. Zo was er eens een zorg-instelling die het werk op een nieuwe manier ging organiseren, met als uitgangspunt dat zorggebruikers er niets van mochten merken in negatieve zin. Toen uit de analysen van een evaluatie-onderzoek over twee metingen bleek dat er op de meeste punten geen verschillen waren in cliënten-oordelen, was de Raad van Bestuur zeer tevreden. Als blijkt dat er wel verschillen aantoonbaar zijn, dan kunnen daarvoor verklaringen gezocht worden door het management van de organisatie, indien gewenst daarin ondersteund door Raad & Daad. Het kan ook heel verhelderend zijn in gesprek te gaan met een groep respondenten (bijvoorbeeld zorggebruikers of medewerkers) om hen verklaringen te laten bedenken voor gevonden verschillen of onverwacht uitgebleven verschillen.

Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor alle mogelijkheden.
Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!