Verkennend Onderzoek

Verkennend onderzoek is te gebruiken als het nog niet zo goed bekend is wat bepaalde groepen belanghebbenden bij een organisatie belangrijk vinden of waarop zij een organisatie beoordelen.

Belanghebbenden kunnen zijn:

  • cliënten
  • eigen medewerkers
  • leveranciers
  • zorgverzekeraars
  • regionale en lokale overheden
  • andere stakeholders.


Een andere toepassing van verkennend onderzoek is het maken van een inventarisatie van de juiste onderzoeksvragen. Wilt u een bepaald onderzoek niet door Raad & Daad Onderzoek laten doen, dan kunt u ons toch inschakelen om methodologisch advies. Wij fluisteren u de vragen in waarop u antwoord wilt hebben in het offerte-stadium. In een latere fase kunnen wij voor u een opgeleverd rapport beoordelen op z’n merites.

Ook het selecteren van een meetbureau voor het afnemen van de verplichte CQ-Index kan als vorm van verkennend onderzoek gezien worden.

Vaak wordt verkennend onderzoek verricht ter voorbereiding van een groter beschrijvend onderzoek. Veel toegepaste methoden zijn groepsgesprekken en korte vragenlijsten.

Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor alle mogelijkheden.
Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!