Verklarend Onderzoek

Verklarend onderzoek kan zowel kwantitatief (cijfermatig) als kwalitatief (in woorden) zijn.

Kwantitatief verklarend onderzoek
Kwantitatief verklarend onderzoek betreft statistische analysen van verschillen tussen bepaalde subgroepen (bijvoorbeeld tussen locaties of zorgproducten onderling) op grond van reeds verzamelde data. Hierdoor kan het management specifieke acties richten op bepaalde subgroepen, die minder positieve (ondergemiddelde) resultaten laten zien.

Kwalitatief verklarend onderzoek
Kwalitatief verklarend onderzoek gaat over groepsgesprekken die het verhaal achter het cijfermateriaal vertellen. Dit is het ‘vlees op de kwantitatieve botten’: illustratief en verhelderend. U zult zich verbazen over de oplossings-gerichtheid van zorggebruikers en/of medewerkers!

Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor alle mogelijkheden.
Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!