Werklastmeting

Als u in kaart wilt brengen waarmee uw zorgpersoneel zich bezig houdt gedurende een dienst, kan op eenvoudige wijze een werklastmeting verricht worden. Gedurende enige tijd wordt er ter plekke geturfd hoeveel tijd een bepaalde functiegroep besteedt aan van te voren bepaalde activiteiten. Hierbij valt te denken aan:

  • directe zorgverlening (bijvoorbeeld handen aan het bed of direct contact met de zorggebruiker)
  • indirecte zorgverlening (bijvoorbeeld rapporteren en overdragen)
  • communicatie en overleg (bijvoorbeeld vergaderingen)
  • persoonlijke tijd (bijvoorbeeld koffiepauze of privé-gesprekken).


Het resultaat geeft u inzicht in welk aandeel van de werktijd gespendeerd wordt aan bijvoorbeeld vergaderingen. U kunt dan zelf bepalen of u de verhouding tussen de diverse categorieën werkzaamheden acceptabel vindt. Ook kunt u na een werklastmeting nagaan of hier verschillen zitten tussen afdelingen of locaties en tussen diverse functiegroepen binnen uw organisatie.

Kortom: een werklast-onderzoek biedt veel aanknopingspunten voor beleidsbepaling.

Dit soort onderzoek wordt uiteraard speciaal toegesneden op uw wensen en uw situatie. Neemt u contact op met Raad & Daad Onderzoek voor alle mogelijkheden.

Op verschillende manieren kan Raad & Daad méér uit uw werklast-onderzoek halen dan doorgaans gebeurt. Wij garanderen u een essentiële plus op uw onderzoek!